Klantenservice

Hieronder treft u de brochures en formulieren aan die u kunt downloaden van onze website.

Dienstverlening
Algemene voorwaarden
Dienstverleningsdocument Hypotheek
Dienstverleningsdocument risico
Dienstverleningsdocument vermogen

Waardemeters
Inboedelwaardemeter
Herbouwwaardemeter

Schadeformulieren
Aanrijdingsformulier (Waarborgfonds)
Europees aanrijdingsformulier (auto)
Schadeformulier Algemeen

Waarborgfonds
Brochure Waarborgfonds
Formulier verzoek schadevergoeding
Formulier getuigenverklaring

Overigen
Begrotingsformulier NiBud
Klachtenprocedure
Klachtenformulier

 

Kifid

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Ons aansluitnummer daar is 300.003456.

Taak en doelstelling KiFiD

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om u, als consument, een loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. U kunt hierbij denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten. U kunt altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen u een alternatief bieden. In een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie. Kifid wordt gefinancierd door een gelijknamige stichting die is opgericht door de brancheorganisaties. Deze hebben overigens geen enkele invloed op, of bevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop een zaak wordt behandeld.

Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman en de Geschillencommissie gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming.