werkmaterieelverzekering

werkmaterieelverzekering

Uw werkmaterieel verzekerd

Met de Werkmaterieelverzekering verzekert u uw zelfrijdend (gemotoriseerd) werkmaterieel. U bent verzekerd tegen schade die u met het werkmaterieel aan anderen toebrengt. En de schade aan uw werkmaterieel zelf.

Schade door materiaal- of constructiefouten
Als er schade aan het werkvoertuig ontstaat door materiaal- of constructiefouten, dan is dat op de Werkmaterieelverzekering gedekt.

Waarvoor bent u verzekerd?
Met de Werkmaterieelverzekering bent u verzekerd in Nederland en in een aantal andere landen. Deze landen vindt u op het verzekeringsbewijs dat u van ons krijgt. De verplichte WA-dekking dekt materiële schade en letselschade die u met een werkvoertuig aan anderen toebrengt. Wilt u ook schade aan uw werkmaterieel verzekeren? Dan kiest u voor WA + Brand/diefstal of WA + Casco.

Aanvullende verzekeringen
Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen: vergoedt juridische bijstand en rechtshulp na een ongeluk.
Schadeverzekering voor inzittenden (SVI): vergoedt de schade die de inzittenden lijden door een ongeval, ongeacht wie schuldig is.

  • Ja, wij hebben interesse