Direct contact? Bel: 035 260 03 71

Home > Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Camelot Adviesgroep verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Camelot Adviesgroep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden
 • financiële gegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Camelot Adviesgroep verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Camelot Adviesgroep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of polisopmaak

Hoe lang we gegevens bewaren

Camelot Adviesgroep zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn 7 jaar

Delen met anderen

Camelot Adviesgroep verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Camelot Adviesgroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Camelot Adviesgroep gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@camelotadviesgroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Camelot Adviesgroep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Camelot Adviesgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@camgro.nl. Camelot Adviesgroep heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Waarom Camelot?
 • Jarenlange ervaring & opgebouwde kennis
 • Tijd & aandacht voor iedereen in zijn situatie
 • All-in-one tarief hypotheken
 • PrĂ©advies hypotheken
 • Uniek stappenplan