Direct contact? Bel: 035 260 03 71

Home > Verzekeren > Verzekeren Zakelijk > Verzuimverzekering

7 vragen en antwoorden over de verzuimverzekering | InterpolisVerzuimverzekering voor kostenbeheersing bij ziekteverzuim

Ziekteverzuim is een reëel financieel risico voor elk bedrijf met werknemers. U moet namelijk de eerste twee jaar een zieke medewerker zeventig (70) procent van het loon doorbetalen. Dat terwijl die persoon dan niets produceert. U moet daardoor ook extra investeren in nieuw personeel of genoegen nemen met minder omzet door minder productiviteit. Een verzuimverzekering helpt u zowel bij het financiële aspect als bij uw wettelijke verplichtingen.

Conventionele Verzuimverzekering

Bij de conventionele verzuimverzekering kiest u voor een eigen risicoperiode van 10, 20, 30, 65, 130 of 261 werkdagen. Tevens kiest u een dekkingspercentage voor het eerste jaar van 100% of 70%. In het tweede jaar is het dekkingspercentage 70%. Gedurende de eigen risicoperiode is de loondoorbetaling bij ziekte voor uw eigen rekening. Daarna betalen wij voor de loondoorbetaling bij ziekte middels een  maandelijkse uitkering aan uw organisatie, gebaseerd op het verzekerde loon van de zieke werknemer.

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking en de gekozen wachttijd. De premie wordt lager naar mate de eigen risicoperiode langer is. Het premiepercentage wordt voor u berekend op basis van het eigen verzuim van uw organisatie over de afgelopen 3 jaren en het gemiddelde verzuim binnen het voortgezet onderwijs. Het premiepercentage ligt voor 1 jaar vast. Zo weet u vooraf welke premie u dat jaar gaat betalen en vindt er geen naverrekening plaats.

Kenmerken in het kort:

 • Keuze in dekkingspercentage 100 of 70% (afwijkende dekkingspercentages op aanvraag)
 • Keuze om werkgeverslasten mee te verzekeren
 • Keuze in eigen risicoperiode van 10, 20, 30, 65, 130 of 261 werkdagen
 • Looptijd 1 of 3 jaar
 • Dekking voor 104 weken
 • Vast premiepercentage per jaar
 • Uitloopdekking meeverzekerd
 • Dekking vanaf de eerste datum in dienst.

Door de Wet Poortwachter heeft u als werkgever meer verantwoordelijkheden gekregen voor de re-integratie van zieke werknemers. Een goede verzuimverzekering beperkt niet alleen uw financiële risico’s. Het helpt u namelijk ook bij de re-integratie van uw mensen.

Daarnaast kunt u gebruik maken van gespecialiseerde arbodiensten om het ziekteverzuim in uw bedrijf terug te dringen. Op die manier weet u zeker dat u aan alle eisen van de Wet Poortwachter voldoet zonder dat het u veel inspanning kost.

Kosten ziekteverzuim vaak hoger dan gedacht

Onderzoeksbureau TNS NIPO heeft uitgerekend dat een zieke medewerker u gemiddeld 200 euro per dag kost. Met een verzuimverzekering bent u verzekerd van de dekking van deze kosten en van de mogelijkheden om uw werknemers, en dus uw bedrijf, zo gezond mogelijk te houden.

Het samenstellen van een goede verzuimverzekering tegen een scherpe premie hangt onder andere af van de arbeidsvoorwaarden binnen uw bedrijf en uw wensen ten aanzien van preventie en verzuimmanagement. Wij helpen u graag met het maken van uw afwegingen.

Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek. Een goede tool om zelf te berekenen staat overigens hier : https://www.verzuimkosten.nl

Voordelen van de verzuimverzekering

 • Risicobeheersing ziekteverzuim door vaste premiestelling.
 • Begeleiding van re-integratietrajecten én actieve preventie van ziekteverzuim.
 • Eenvoudig voldoen aan de eisen van de Wet Poortwachter.
 • Administratieve afhandeling en uitbetaling wordt voor u gedaan.

Door meerdere verzekeringen voor uw medewerkers in een pakketvorm af te sluiten kunnen wij aantrekkelijke premies en voorwaarden voor u bedingen.

Offerte aanvragen  Direct contact

Andere bezoekers bekeken ook

Waarom Camelot?
 • Jarenlange ervaring & opgebouwde kennis
 • Tijd & aandacht voor iedereen in zijn situatie
 • All-in-one tarief hypotheken
 • PrĂ©advies hypotheken
 • Uniek stappenplan