Direct contact? Bel: 035 260 03 71

Home > Verzekeren > Verzekeren Zakelijk > Geld en fraude verzekering

Wat zijn veelvoorkomende vormen van online fraude? | Online VeiligWaarom onze geld- en fraude­verzekering?

 • Waarom onze geld- en fraude­verzekering?In nachtkluis of safeloket 
  Stort je je geld in een safeloket of een nachtkluis? Dan is je geld onderweg verzekerd. Ook als je beroofd wordt of als je geld gestolen wordt uit de nachtkluis of uit het safeloket.
 • Geld in de woning 
  Neem je het geld mee naar huis? Dan is het geld tot de eerstvolgende werkdag verzekerd in de woning tegen gewelddadige beroving, diefstal na inbraak, brand of ontploffing.
 • Verlies of beroving onderweg 
  Als je na een drukke dag op je werk met je verdiende geld naar de bank gaat en het geld wordt gestolen of je wordt beroofd, dan ben je hiervoor verzekerd met de geld- en fraude­verzekering.

Gedekt is:

 • Het verlies van geld en waardepapieren tijdens het verblijf in je kantoor/bedrijf door:
  • Brand, ontploffing en blikseminslag.
  • Een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig of voorwerp daaruit en je kantoor of bedrijf daardoor getroffen wordt.
  • Diefstal voorafgegaan door braak aan de brandkast of kluis en diefstal van de brandkast of kluis.
 • Be­waar je je geld en waardepapieren in een nachtkluis of safeloket van een bank in Nederland? Dan zijn je geld en waardepapieren verzekerd tegen brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen, diefstal en afpersing.
 • Neem je je geld en waardepapieren mee buiten het kantoor of bedrijf naar je woning? Dan is het verblijf van je geld en waardepapieren in het woongedeelte van de woning tot maximaal de eerstvolgende werkdag verzekerd. Je bent dan verzekerd voor schade door:
  • Brand, ontploffing en blikseminslag.
  • Een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig of voorwerp daaruit en je kantoor of bedrijf daardoor getroffen wordt.
  • Afpersing of diefstal, voorafgegaan door, gepaard gaande met of gevolgd door geweld of bedreiging met geweld.
  • Diefstal door middel van braak van buitenaf aan de woning.
 • Je geld en waardepapieren zijn verzekerd tegen beroving, afpersing, diefstal (met of zonder geweld gepaard gaand), verduistering, zakkenrollen of het op een andere manier verliezen tijdens het overbrengen daarvan buiten je kantoor/bedrijf en binnen Nederland.
 • Je geld en waardepapieren moet je tijdens het overbrengen wel voortdurend onder je onmiddellijke bereik houden. Je mag je geld en waardepapieren niet on­beheerd in de auto achter te laten. Onderbrekingen of afwijkingen van de normale route in het transport vallen niet onder de dekking tijdens transport.
 • Accountantskosten in verband met een, na ont­dekking van een verzekerde schade, door je accountant ingesteld onderzoek tot maximaal € 2.500, als dit onderzoek noodzakelijk is voor het beoordelen van de schade.
 • Het verloren gaan van de dagopbrengst van bedragen afgeschreven van zogenaamde chipkaarten tot maximaal het bedrag dat je verzekerd hebt door een:
  • Bedieningsfout.
  • Stroomstoring.
  • Andere oorzaak waardoor de chipperkast niet kan worden uitgelezen.
  • Communicatiestoornis tijdens de informatieoverdracht, waardoor de dagopbrengst verloren is gegaan.
 • Het verlies van de inhoud van de chipperkast als gevolg van diefstal na braak buiten openingstijden van de chipperkast tot maximaal € 5.000.
 • Geld en waardepapieren van personeel en klanten bij gewelddadige beroving, als het  verzekerde bedrag niet volledig voor je eigen schade nodig is.
 • Kosten vervanging sleutel en slot van de kluis in het bedrijf tot maximaal € 1.000 als de sleutel van de kluis verloren is gegaan door gewelddadige beroving.
 • Schade aan roerende zaken als deze beschadigd raken door gewelddadige beroving als het  verzekerde bedrag niet volledig voor het verlies van je geld en waardepapieren nodig is.
 • Vals geld tot maximaal € 2.500, maar nooit meer dan het bedrag dat je verzekerd hebt. Wel geldt dat je de controleprocedures en voorschriften van de bank­instellingen moet hebben nageleefd.

Dit is niet verzekerd:

 • Schade ontstaan door diefstal gepleegd met de echte sleutel of de reservesleutel van je brandkast, kluis of safeloketten of met behulp van informatie over de cijfer- of letterslotcombinatie. En je hebt deze sleutel of deze informatie on­beheerd achtergelaten in het kantoor, bedrijf of de woning, waarin deze brandkast, kluis of safeloketten zich bevinden.
 • Schade die is ontstaan tijdens vervoer van je geld en waardepapieren:
  • Per post.
  • Door bedrijven, die in je opdracht zaken onder rembours bezorgen.
  • Door geldvervoerbedrijven.
 • Schade door een atoomkernreactie, ongeacht hoe deze is ontstaan.
 • Schade die is  ontstaan vóór de ingangsdatum van deze verzekering, ongeacht het tijdstip van ont­dekking.
 • En schade die is ontstaan na afloop van deze verzekering.
 • Geld en waardepapieren die je in bewaring hebt of die aan jouw zorg zijn toevertrouwd, maar waarvan je vóór het ontstaan van de schade niet weet, waaruit zij bestaan of wat de nominale waarde daarvan was of dat de waarden werkelijk aanwezig waren.
 • Schade door of ontstaan uit molest.
 • Schade die niet is gemeld binnen één jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.
 • Schade die is veroorzaakt door een persoon van wie de verzekeringnemer wist dat die persoon zich eerder aan een vermogensdelict of een poging daartoe heeft schuldig gemaakt.

Neem gerust contact met ons op voor een duidelijk persoonlijk een reëel advies.

Wat mag u van ons verwachten?

 • We helpen u bij schade altijd zo snel mogelijk.
 • We beoordelen de schade altijd zo goed mogelijk.
 • Als het nodig is, dan schakelen we een expert in.
 • We handelen de schade zorgvuldig af.
 • We informeren u over veranderingen. Denk aan wijzigingen in de premie en voorwaarden of veranderingen in de dekking.

Wat zijn uw verplichtingen?

 • Meld schade zo snel mogelijk.
 • Geef ons altijd de juiste informatie.
 • Verandert er iets in uw gegevens? Geef dat dan altijd zo snel mogelijk aan ons door. Denk aan de wijziging van bedrijfsactiviteiten of een significante piek of daling in de omzet, verhuizing, een ander rekeningnummer etcetera.
 • Betaal op tijd de premie.
 • Probeer schade te voorkomen.

Offerte aanvragen  Direct contact

Andere bezoekers bekeken ook

Waarom Camelot?
 • Jarenlange ervaring & opgebouwde kennis
 • Tijd & aandacht voor iedereen in zijn situatie
 • All-in-one tarief hypotheken
 • Préadvies hypotheken
 • Uniek stappenplan