Direct contact? Bel: 035 260 03 71

Home > Verzekeren > Verzekeren Zakelijk > Inventarisverzekering

Goederen- en inventarisverzekering – Van Rossum & Zn. VerzekeringenInventaris & Goederenverzekering in het kort

Door brand of inbraak kunt u in één klap uw goederenvoorraad verliezen. Ook schade aan inventaris is al gauw een grote kostenpost. De Inventaris & Goederenverzekering verzekert uw inventaris, machines en goederenvoorraad in uw bedrijfsgebouw tegen schade door brand, storm, water en diefstal na inbraak.

U kunt deze inventarisverzekering los afsluiten of als dekking bij de Brandverzekering. De verzekering is zowel geschikt voor het mkb als voor grote bedrijven.

Inbraak

Bij de inventaris- en goedereninboedelverzekering is diefstal alleen gedekt na braak aan het gebouw of na verbreking van afsluitingen/braakschade aan het gedeelte van het pand dat de verzekerde in gebruik heeft (binnenbraak). Binnen de uitgebreide gevarenverzekering (UGV) inventaris en goederen is ook schade als gevolg van vandalisme gedekt, wanneer de pleger het gebouw wederrechtelijk is binnengedrongen.

Waterschade

Waterschade is beperkt gedekt. Gedekt zijn de volgende waterschaden op een UGV:

 • schade door het onvoorzien binnendringen van neerslag, regen, sneeuw, smeltwater en hagel via daken, vensters, balkons als gevolg van het overlopen of lekkage van daken, dakgoten of bovengrondse afvoerpijpen;
 • onvoorzien uitstromen van water uit waterleidingen, van de daarop aangesloten toestellen, sprinklerinstallaties, cv-installaties en airco’s. Een aantal polissen vereist dat er sprake is van een plotseling opgetreden defect. Dat is niet altijd het geval. Denk hierbij aan een afvoerslang van een afwasmachine die uit een afvoerpijp schiet;
 • breuk en lekkage van een aquarium. Veel polissen geven naast de waterschade die het gevolg is van de breuk ook dekking voor de schade aan het aquarium zelf en de inhoud daarvan.

Stormschade

Onder storm wordt verstaan een wind met een kracht van 14 meter per seconde of meer, ofwel windkracht zeven. Volgens weerkundigen is er dan echter sprake van harde wind. Wanneer er sprake is van stormschade geldt er een eigen risico van twee promille van het verzekerde bedrag voor bedrijfsgebouwen meestal met een minimum van € 400 en een maximum van € 1.200.

 • brand, ontploffing en bluswerkzaamheden;
 • blikseminslag en inductieschade door onweer
 • diefstal na inbraak, en vandalisme;
 • herstel van uw tuin en bestrating;
 • gemaakte kosten om de schade te beperken (bereddingskosten)

Wat is niet verzekerd?

Sommige schade vergoedt de verzekering niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om opzettelijk veroorzaakte schade of schade door slecht onderhoud. Ook schade door aardbevingen en milieuschade is niet verzekerd.

Sluit u meerdere verzekeringen af?  Vanaf 3 verzekeringen profiteert u van een aantrekkelijke pakketkorting.

Verzekerde waarden

U kunt uw inventarisverzekering afsluiten tegen nieuwwaarde of tegen vervangingswaarde. Voor het verzekeren van nieuwwaarde mag de inventaris in de meeste gevallen niet ouder dan 3 jaar zijn. Handelsgoederen worden doorgaans voor uw inkoopwaarde verzekerd op de inventarisverzekering. De verwachte winst wordt doorgaans niet meeverzekerd. Wanneer u seizoensgebonden artikelen verhandelt, dan is het raadzaam om vooraf uw verzekeraar te contacteren. Gederfde winst kunt u verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering

Goederen

Er zijn twee soorten goederen te onderscheiden. Bedrijfsgoederen en handelsgoederen. Handelsgoederen zijn bijvoorbeeld grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en verpakkingsmateriaal en dergelijke. Dit zijn de goederen die geproduceerd worden binnen het bedrijf dan wel de goederen die verhandeld worden. Bedrijfsgoederen zijn goederen die dienen voor de uitoefening van het bedrijf. Hierbij kunt u denken aan reinigingsmiddelen, brandstoffen en dergelijke. De waardemaatstaf voor goederen is veelal de marktwaarde. Hieronder wordt meestal verstaan de inkoopprijs verhoogd met gemaakte kosten. Voor de halffabricaten en voor het gereed product geldt ook meestal de kostprijs en bijkomende kosten als waardebasis. Soms spreken verzekeraars van vervangingswaarde

Uitgebreide gevarenverzekering (UGV)

Afhankelijk van het soort risico zal een polis op uitgebreide (UGV) of extra uitgebreide condities lopen, zodat ook diefstal/inbraak, waterschade en andere gevaren zijn meeverzekerd.

Vlonderclausule

In bijna alle polissen die bedrijfsmatige roerende zaken verzekeren, staat een vlonderclausule. Deze clausule houdt globaal in dat wanneer er goederen (beneden het niveau van de begane grond) zijn opgeslagen, deze op tien à vijftien centimeter van de grond, bijvoorbeeld op vlonders, moeten staan.

Wat mag u van ons verwachten?

 • We helpen u bij schade altijd zo snel mogelijk.
 • We beoordelen de schade altijd zo goed mogelijk.
 • Als het nodig is, dan schakelen we een expert in.
 • We handelen de schade zorgvuldig af.
 • We informeren u over veranderingen. Denk aan wijzigingen in de premie en voorwaarden of veranderingen in de dekking.

Wat zijn uw verplichtingen?

 • Meld schade zo snel mogelijk.
 • Geef ons altijd de juiste informatie.
 • Verandert er iets in uw gegevens? Geef dat dan altijd zo snel mogelijk aan ons door. Denk aan de wijziging van bedrijfsactiviteiten of een significante piek of daling in de omzet, verhuizing, een ander rekeningnummer etcetera.
 • Betaal op tijd de premie.
 • Probeer schade te voorkomen.

Offerte aanvragen  Direct contact

Andere bezoekers bekeken ook

Waarom Camelot?
 • Jarenlange ervaring & opgebouwde kennis
 • Tijd & aandacht voor iedereen in zijn situatie
 • All-in-one tarief hypotheken
 • Préadvies hypotheken
 • Uniek stappenplan